Taisyklės


2.Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
 


3. Prekių užsakymas
 


4. Prekių pristatymas ir įteikimas
 


5. Prekių grąžinimas ir garantijos
 


7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
 


8.Asmens duomenų apsauga
 


9. Kitos nuostatos